روایت‌خوانی نوجوانان در متروی تهران
0
تاریخ ارسال پست
۰۹ آبان ۱۳۹۴

در محضر استاد

بخشی از کلاس اخلاق ( جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۴)

کتاب مواعظ العددیه: آیت الله مشکینی

«قال بعض العلما : من أراد العلم فعلیه بخمس خصال: تقوی اللّه فی السّر و العلانیه، و قرائه آیه الکرسی و الدّوام علی الوضو و صلاه اللیل ولو برکعتین، و الاکل للقوه لا للشهوه. »

علم حقیقی راه اکتسابش با علوم دیگر فرق می کند. خیلی علوم از خاطر می رود اما علوم حقیقی از این مقوله نیست. باید در انسان حقیقت پیدا کند تا یادش بماند.
راه های تحقق علم در انسان:
۱- در خلوت و جمع تقوا داشته باشد: خداوند به سینه ای که در آن تقوا نیست علم نمی دهد. خداوند به قلبی که در آن نورانیت نیست، علم نمی دهد. بدترین بی تقوایی نسبت دادن نعمت خدا به خود است. اگر گناهی نکردیم خدا نگذاشته و رهایمان نکرده است. “قلب المومن عرش الرحمن” یعنی قلب مومن از یاد خدا خارج نمی شود.

(بیشتر…)

1+
تاریخ انتشار پست / ۱۶ بهمن ۱۳۹۴